07 JG 53 “Pik As”

Color profiles: Janusz Światłoń, Arkadiusz Wróbel, captions: Marek Murawski, Maciej Góralczyk
Free decals for all painting schemes in 3 scales.