07 JG 53 “Pik As”

Color profiles: Janusz Światłoń, Arkadiusz Wróbel, captions: Marek Murawski, Maciej Góralczyk
Free decals for all painting schemes in 3 scales.03 St.G 2 “Immelmann”

Color profiles: Arkadiusz Wróbel, captions: Marek Murawski, Maciej Góralczyk
Free decals for all painting schemes in 3 scales.

02 JG 54 Green Heart Fighters

Color profiles: Janusz Światłoń, Arkadiusz Wróbel, captions: Marek Murawski, Maciej Góralczyk
Free decals for all painting schemes in 3 scales.